streda 6. júna 2007

Rezolúcia na ustanovenie Krista Kráľom Poľska


Aj napriek tomu, že táto rezolúcia podporená Ligou Poľských rodín, či niektorými poslancami Práva a Spravodlivosti neprešla v poľskom Sejme, uverejňujeme ju na tomto mieste.

Odmietli ju aj poľskí katolícki biskupi, slovami Monsignora Tadeusza Pieronka: "Kristus nepotrebuje parlamentnú rezolúciu, aby vládol našim srdciam". Pravda, keby však pre Poľsko tak úplne platilo, že Kristus tu vládne srdciam ľudí, bohužiaľ však ani Poľsko nie je vyňaté zo súčasnej krízy spôsobenej sekularizmom, preto by politický akt prijatia Krista za kráľa Poľska - v dejinách nič precedentné - bol určite významným aktom zasvätením krajiny pod ochranu Najvyššieho vládcu.

Zvlášť keď samotné Poľsko má takýto precedens z roku 1656, keď bola panna Mária deklarovaná ako Kráľovná Poľska. Preto má Mons. Pieronek ťažko pravdu keď toto pokladá za nejaký zásah do práv Cirkvi, keďže ide naopak o uznanie subsidiarity sekulárnej moci.
Opportet illum regnare!!!

Rezolúcia:

Udeľujeme Ježišovi Kristovi titul: Ježiš Kráľ Poľska. Poľský parlament sa uznáša, že od krstu v roku 966 ktorým sa naša domovina stala kresťanským štátom podriadeným Kristovej moci, v tisícročnej histórii náš národ bol utoverný a rozvinul sa v v sile a svetle

Identita nášho národa zreťazená v generáciách veriacich v Krista, bola neoddeliteľne spojená s obranou katolíckej viery, v ktorej mnoho krát a ochotne sme platili krvou, aby sa ukázalo v minulých storočiach, že sme obrancami kresťanstva.Tento vzácny záväzok Bohu a dejinám bol naplnený poľským národom, keď sa stal slobodným a suverénnym.

Tiež dnes, v časoch svetovej krízy viery a hodnôt, odkazujúc na duchovné dedičstvo Poľska, poľský Parlament ďakuje Bohu za slobodu znovunadobudnutú národom, nasledujúc učenie dvoch vynikajúcich štátnikov a kňazov: Jána Pavla II. a Prímasa milénia Štefan kardinál Wyszynského, ktorý boli úplne oddaný Našej Pani z Jasnej Gory, Kráľovnej Poľska, želajúc si vydať svedectvo viery a nádeje v Božiu starostlivosť o našu otčinu udelením Kráľovi kráľov a Pánovi pánov titul: Ježiš Kráľ Poľska.

preložil Peter Frišo