streda 6. júna 2007

Židovské svedectvo o “tichu” Sv. Otca Pia XII.


Richard Browning, Oregon - stĺpkar The Remnant
preložil Peter Frišo

(vydané 11/30/06 www.RemnantNewspaper.com)

Stĺpec Philipa Johnsona z 15. októbra v The Remnant—The “Silence of Pius XII—vnieslo svetlo do lží a krivých obvinení prednesených Židmi proti pontifikátu Pápeža Pia XII počas 2 svetovej vojny.

Čo je centrom kauzy proti Piovi XII? Tvrdenie, že ako morálna a časná hlava najväčšieho náboženstva na svete, bol hriešne “ticho” a neodsúdil brutálne nacistické zločiny, čím konal nehanebnosť.

Čo je argumentom v prospech Pia XII. ? Nikto, ani Oskar Schindler, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill ale iný jednotlivec, organizácia alebo národ neurobili viac pre obete nacistických vojnových zločinov ako Pius XII. konajúci ako hlava Jednej, Svätej, Katolíckej a Apoštolskej Cirkvi. Jeho údajné “ticho” predišlo ďalšej odvete, nielen proti Židom ale aj Katolíkom aj iným.


Navzdory tomu, čo vykonal, cez 3,000 jeho vlastných kňazov bolo pozabíjaných v Dachau nacistami.Keď Cirkev prehovorila, tak ako sa stalo v Holandsku, odpoveď bola rýchla a smrteľná. Argumenty v prospech Pia XII. boli zdokumentované v obrovských zväzkoch v Európe i v Amerike, dokonca nacistickými predstaviteľmi, ale prevaha dôkazov pochádza od Židov:

* Hlavný Rímsky Rabbi, Israel Zolli: “Čo Vatikán urobil bude nezmazateľne a večne vpísané do našich sŕdc.... Kňazi a rovnako preláti robili veci, ktoré budú navždy česťou pre Katolicizmus. Hrubé zväzky môžu byť napísané o mnohostrannej práci Pia XII a nespočetných kňazov… Žiadny hrdina v dejinách, nebol viac militantný, viac bojujúci proti, viac hrdinský ako Pius XII. V usilovaní o pravú solidaritu...a tak zástupcom božích ľudí.”

*Veľký Rabbi jeruzalemský, Dr. Isaac Herzog (29 február, 1944): “Ľud Izraela nikdy nezabudne čo Jeho Svätosť a jeho vynikajúci delegáti, inšpirovaní večnými princípmi náboženstva, ktoré sú základom pravdivej civilizácie urobili pre našich nešťastných bratov a sestry v najtragickejšej hodine našej histórie. To je žijúcim dôkazom božskej Prozreteľnosti vo svete”.

*Rabbi Safran z Bukurešti, Rumunsko, (7 apríl, 1944): “Nie je pre nás ľahké nájsť slová na vyjadrenie vrúcnosti a útechy, ktorú sme zakúsili vďaka záujmu Najvyššieho Pontifika, ktorý ponúkol obrovskú sumu na zmiernenie utrpenia deportovaných Židov.... Židia Rumunska nikdy nezabudnú na tieto fakty vysokej historickej relevancie.”

*Rabbi Barry Dov Schwartz (Letné číslo Conservative Judaism z 1964): “Mnohí Židia sa rozhodli po vojne konvertovať, ako znak vďačnosti inštitúcii, ktorá zachránila ich životy.”

*Hlavný rímsky Rabbi, Elio Toaff (po konverzii Rabbi Zolliho): “Viac ako ktokoľvek iný, máme možnosť oceniť obrovskú dobrosrdečnosť, naplnenú súcitom a šľachetnosťou, ktorú Pápež ukázal cez ťažké roky perzekúcie a omylov.”

*Albert Einstein (December 1940 Time): “Ako milovník slobody, v čase keď revolúcia prišla do Nemecka, pozeral som na univerzitu ako na jej obrancu, vediac, že sa vždy vychvaľovala úctou k pravde; ale nie, univerzity ostali ticho. Potom, pozrel som sa na veľkých vydavateľov novín, ktorí predtým slobodu plamenne obhajovali; ale rovnako ako univerzity ostali ticho behom pár krátkych týždňov... Iba Cirkev stála priamo proti ceste Hitlerovej kampane na potlačenie pravdy. Nikdy predtým ma Cirkev špeciálne nezaujímala, ale teraz cítim úžasnú náklonnosť a obdiv pretože Cirkev sama mala guráž a intelektuálnu pravdu a morálnu slobodu. Som nútený vyznať, že ako som ňou predtým pohŕdal, teraz sa k nej úprimne modlím.” (Po vojne napísal: “Iba Katolícka Cirkev protestovala proti Hitlerovskému zotročeniu slobody…)

*Golda Meirová, (prvý delegát reagujúci na smrť Pia XII - OSN); “Zdieľame zármutok sveta nad smrťou Jeho Svätosti Pia XII. Skrze generáciu vojny a nejednoty, potvrdil veľké ideály mieru a súcitu. Cez 10 rokov nacistického teroru, kedy naši ľudia zažívali hrôzy martýria, pápež pozdvihol svoj hlas na odsúdenie perzekútorov a na vyjadrenie spoluúčasti s obeťami. Život v našich časoch bol obohatený hlasom, ktorý vyjadril veľké morálne pravdy nad zmätkom denných konfliktov. Žialime nad stratou veľkého obrancu mieru.”

*Dr. Nahum Goldmann, Prezident World’s Jewish Congress: “So špeciálnou vďačnosťou si pripomíname čo všetko urobil pre prenasledovaných Židov cez jednu z najtemnejších hodín histórie.”

*Bývalý Israelský diplomat, učenec a orthodoxný Rabbi, Pinchas Lapide: “Katolícka Cirkev počas pontifikátu Pia XII bola nástrojom záchrany 850,000 Židov pred istou smrťou v rukách nacistov. Pius XII si preto zaslúži lesík v kopcoch Judey, ktorý izraelský ľud navrhol v októbri

1958.


* Leonard Bernstein: Potom čo sa dozvedel o smrti Pia XII. poslal peniaze Cirkvi ako vyjadrenie vďaky za záchranu tisícok Židov pápežom.

*Jeno Levae, Historik a jediný zahraničný Žid na Eichmannovom procese, povedal na osvienčimskom procese 1964: “Od toho dňa, pracujúc v súlade s inštrukciami Svätej stolice a neustále v mene Pia XII, nuncius nikdy neprestal protestovať proti nakladaniu so Židmi a neľudskému charakteru anti-židovskej legislatívy.”

*Dr. Joseph L. Lichten, poľský diplomat a riaditeľ International Affairs Department ADL B’nai Brith: “Čo hovorí v jeho prospech? Že vo vzťahu k šialenému správaniu nacistov od pohlavárov po samozvané čapy ako Eichmann, robil všetko na záchranu životov a zabránenie utrpenie Židov; kým formálne stanovisko by vyprovokovalo nacistov k brutálnej odplate a a zabránilo by ďalším katolíckym akciám na pomoc Židom”.

*Moshe Sharrett: Bývalý minister zahraničných vecí a premiér Izraela ktorý navštívil Pia XII “aby poďakoval Katolíckej Cirkvi za to, že zachránila Židov vo všetkých kútoch sveta.”

*Jacob Philip Rudin, Prezident Central Conference of American Rabbis: “Jeho sympatie pre všetkých, jeho múdre spoločenské náhľady a jeho extrémne chápanie ho urobili prorockým hlasom spravodlivosti kdekoľvek. Nech je spomienka na neho požehnaním pre Katolícku Cirkev a pre celý svet.”

* Antonio Gaspari, autor “The Jews, Pius XII, and the Black Legend”, spísal svedectvá a zhrnul dokumenty o pomoci Pia XII. Židom

*Martin Tagliacozzo, vedúca autorita rímskych Židov počas holokaustu: “Mám na svojom stole zložku nazvanú ‘Krivé obvinenia proti Piovi XII.’... bez neho by mnohí z nás neboli na žive.”

*Sir Martin Gilbert: Napísal, že Pius XII. si zaslúži vďaku, nie obviňovanie.

*Richard Breitman, autorizovaný vládou USA na štúdium dokumentov tajných služieb o 2. svetovej vojne: dokázal, že Hitler neveril Svätej Stolici, lebo pomáhala Židom.

*Dr. Joseph Nathan, reprezentoval Hebrew Commission: “Predovšetkým,sme zistili, že Najvyšší Pontifik a nábožní muži a ženy napĺňajúci príkazy Svätého Otca,rozpoznali Židov ako svojich bratov a s úžasným zriekaním sa im pomáhali,nehľadiac na vážne nebezpečenstvá, ktoré im hrozili.”

* Adolph Eichmann, SS Lieutenant Colonel: Eichmann napísal o deportáciách Židov z Ríma a že Vatikán “neochvejne protestoval proti zadržiavaniu Židov, požadujúc prerušenie tejto akcie…

Počas návštevy pápeža Jána Pavla II. v Izraeli, Židia žiadali ospravedlnenie za zlyhanie Pia XII že verejne neodsúdil nacistický režim cez vojnu. Rímsky Katolík Oskar Schindler zachránil medzi 3,000 až 5,000 Židov. Raoul Wallenberg podobne. Obaja majú 860,000 vysadených stromov na juhovýchode Jeruzalema v Negevskej púšti od vďačnej izraelskej vlády. Schindler má film produkovaný Stevenom Spielbergom zachytávajúci jeho odvážnu činnosť. Pius XII nič také nemá.


Víťaz Pulitzerovej ceny John Toland povedal o Piovi XII: “Cirkev pod pápežovým vedením .. zachránila životy viac Židom ako akékoľvek iné cirkvi, náboženské inštitúcie a záchranárske organizácie dokopy... Briti a Američania, okrem vznešených vyhlásení, neurobili žiadnu väčšiu činnosť, okrem azylu pre niekoľko prenasledovaných Židov.”Paradoxne však obvinenia, lži, krivé obvinenia, insinuácie a falošné útoky sú zamietnuté najlepšími svedkami — Židmi samotnými.


prebraté z http://www.remnantnewspaper.com/Archives/archive-2006-1115-pius-XII-Silence.htm