streda 6. júna 2007

Sv. Augustín: Kázeň na veľkonočnú vigíliu

V túto noc, drahí bratia, kedy Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, bdieme, aby sme slávili každoročnú slávnosť.

Bdejme teda a modlime sa, aby sme neprišli do pokušenia! (Mt 26,41) Náš protivník totiž obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral (1 Pt 5,8) No lev z Júdovho kmeňa, o ktorom bolo dávno predtým predpovedané, vystúpil si, na odpočinok si si ľahol sťa lev: ktože ho zobudí?! (Gn 49,9), on vystúpil pri svojom utrpení na kríž, pretože ho tam zavesila nie povinnosť pre hriech, ale milosrdná vôľa. Ľahol si na odpočinok keď naklonil hlavu a odovzdal ducha (Jn 19,30), no ako lev, lebo aj v tejto slabosti bol silný; čo je totiž pred Bohom slabé, to je pre ľudí mocné (porov. 1 Kor 1,27); napokon keď umrel, dal život: a smrťou dokonal smrť. Ktože ho zobudil, ak nie neviditeľný Boh? Preto „ktože?“, lebo sa neukazuje ľudským pohľadom, tak ako samotné spolu s Otcom neviditeľné jednorodené Božie Slovo. Vzkriesil ho teda z mŕtvych a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno (Fil 2,9-10), a tak leva, ktorý hľadá, koho by zožral, premohol lev, ktorý hľadá, z koho by zobral jarmo otroctva.