sobota 16. februára 2008

Fotky z kostola v Perbete

Alebo, kde na Slovensku môžete vidieť omšu podľa Rímskeho misálu, ktorý vydal svätý Pius V. a
blahoslavený Ján XXIII. obnovil jeho vydanie.