utorok, 12. februára 2008

Stretnutie Juventutem-BernNasledujúci článok je výber z e-mailu Petra Sklenára, priaznivca obety sv. omše možno sláviť podľa typického vydania Rímskeho misálu, ktorý schválil roku 1962 blahoslavený Ján XXIII.

Hoci sa nestotožňujeme s prílišným zdôrazňovaní mládeže v Cirkvi, považujeme informácie v e-maily za zaujímavé pre čitateľov našej stránky.


Uplynulý víkend som sa zúčastnil stretnutia medzinárodného tradicionálneho hnutia mládeže Juventutem v Berne. Zišli sme sa tam účastníci z Anglicka, Írska, Francúzska, Švajčiarska, Talianska, Španielska, Litvy, Holandska, Maďarska i Hongkongu

...

Rozoberali sa pripravované stanovy hnutia Juventutem i rôzne ciele do
budúcnosti. V rôznych krajinách fungujú malé skupinky Juventutem.

Podmienky nie sú zložité:
1. denne sa modliť za posväcovanie mládeže, najlepšie žalm 42 Iudica me
2. aspoň raz týždenne navštíviť kostol/kaplnku na poklonu
3. aspoň raz ročne sa zúčastniť sv.omše podľa misálu z roku 1962

...

Som veľmi rád, že som tam bol a vôbec neľutujem dlhšiu cestu. Určite sa
vyplatilo ísť a rád pôjdem aj na púť z Paríža do Chartres na Turíce,ak sa to
podarí.


Fotky zo stretnutia
http://www.juventutem.org/pages/francais/photos/2008-02-09-internat.-...
zo svätej omse
http://www.juventutem.org/pages/francais/photos/2008-02-09-messe-bern...


Preklad listu, ktorý poslal účastníkom kardinál Castrillon Hoyos, Pápežská komisia „Ecclesia Dei"

Drahí mladí členovia medzinárodnej federácie Juventutem,

Ste mladí katolíci, verní hierarchii Cirkvi a priťahovaní „mimoriadnou
formou" Rímskej liturgie, najmä misálom blahoslaveného Jána XXIII.
Povzbudzujem vás vo vašom úsilí o posväcovanie pomocou rímskych tradícii
Cirkvi.

Prítomnosť vašich malých skupiniek v Ázii, Európe, Amerike a Oceánii
dosvedčuje univerzálnu príťažlivosť najstarších foriem rímskej liturgie,
ktorej transcendencia pomáha spájať najrozličnejšie kultúry. Z tejto
liturgie, príjimate zvláštnu pomoc, aby ste mohli lepšie spoznávať a milovať
Nášho Pána Ježiša Krista a Jeho Cirkev ako to napísal 7.júla 2007 Svätý
Otec: „Ihneď po Druhom vatikánskom koncile sme sa nazdávali, že používanie
misála z roku 1962 si bude žiadať len staršia generácia, ktorá s ním
vyrastala, no medzičasom sa jasne ukázalo, že aj mladí ľudia objavujú túto
formu liturgie, priťahuje ich a nachádzajú v nej pre seba osobitne vhodnú
formu, ako sa stretať s tajomstvom Najsvätejšej Eucharistie" (sprievodný
list biskupom k Motu Proprio *Summorum Pontificum*).

Ako znak vašej zbožnosti k sviatosti Eucharistie, si vaša Federácia
Juventutem vzala za svoje logo monštranciu. Viem tiež, že sa zúčastníte aj
na Medzinárodnom eucharistickom kongrese v Québecu v júni 2008.

Želám si preto opäť vás povzbudiť k napredovaniu v kresťanskej zbožnosti
a priateľstve pomocou rímskych tradícii Cirkvi.. Nech aj naďalej získavate
tsále väčšie posväcovanie, ktoré vás urobí horlivými svedkami Kristovej
lásky v jednote s Jeho Cirkvou.

Dario kardinál Castrilon Hoyos

predseda Pápežskej komisie Ecclesia Dei

Vatikán, 17.január 2008