štvrtok 20. marca 2008

Požehnanú Veľkú Noc


Všetkým návštevníkom stránky a priaznivcom Slovenského Kruhu Leva XIII. u nášho Pána Ježiša Krista, ktorého utrpenie, ponižovanie, umučenie na kríži a slávnostné víťazstvo nad smrťou premoženou zmŕtvychvstaním tretieho dňa si na Veľkú noc pripomíname, vyprosujeme veľa požehnania a milosti!