streda 28. mája 2008

Omša sv. Pia V. (tradičný rímsky rítus) v Devíne

Slovenský tradicionalistický suchopár počali zavlažovať sporadické kvapky liturgickej vlahy a aj keď sa stále jedná skôr o púštne zrážky, po ktorých kvitnú len tie najodolnejšie trvalky, ktoré dokázali vegetovať v piesku celé desaťročia, nezostáva nám nič iné len zvolať k Nebesiam: vďaka Ti Bože za to. Pretože už sa zdalo, že nezaprší a nezaprší...

Minulý rok sa začalo so slúžením sv. omše podľa misála z roku 1962 v juhoslovenskej Pribete, ktorá je však od Bratislavy kus cesty a ešte akej cesty. To vedia vychutnať len príslušníci oi poloi , ktorí majú intímny pomer k slovenským vlakovým dráham a ku korábom Slovenskej autobusovej dopravy, brázdiacim obce kľukatými cestami, ktoré sú spestrované niekoľkonásobným prestupovaním a šoférmi v štýle kapitána Hooka a uja Jožka zo seriálu Leto s Katkou. Ak idete s rodinou, pripomína to exodus. Samozrejme ak ste sa nestali hélotom lízingovej spoločnosti a nefrčíte si to smerom na Nové Zámky o stodvadsať, čo ale nie je môj prípad.

A tak mesiac striedal mesiac, Motu proprio Benedikta XVI. sa stávalo minuloročnou záležitosťou a na Slovensku, na katolíckom Slovensku, ani ťuk. Počas Vianoc sa slúžila sv. omša „tridentského rítu“ pri Trenčíne, ale to bola podla všetkého len jednorázová záležitosť.

Prelom nastal pred štyrmi týždňami, keď sa k nám zásluhou informačných kanálov p. Beaty Blehovej-Kotrebovej dostala správa o vdp. ThDr. Stanislavovi Stohlovi z Devína. Rozhodli sme sa vydať za ním a prezvedieť sa, či by bol ochotný slúžiť sv. omšu podľa starého misála. Keďže sme sa doteraz stretali len s opatrníctvom a nezáujmom (na všetkých úrovniach hierarchie), očakávali sme podobné fiasko ako boli tie predchádzajúce. Aké bolo naše prekvapenie, keď prosby boli vypočuté a odchádzali sme s prísľubom slávenia sv. omše už o týždeň. Nemohli sme uveriť, že to čo sa zdalo byť také nedosiahnuteľné sa stane, už o týždeň, skutočnosťou.

O týždeň sme zistili dve veci: za prvé, že dôstojný pán Stohl dodržal svoj sľub a slúžil sv. omšu a za druhé, že všetci tí čo nám o sebe tvrdili, že nemôžu bez tridentského rítu žiť a umierajú bez neho na duchovné malomocenstvo, sa bez neho celkom dobre zaobídu, pretože neprišli. Ale ako sa hovorí: proti gustu...

Preriednuté rady slovenských tradicionalistov sa podarilo upchať príchodom dvoch početných francúzskych rodín, čím stúpla účasť na cca 30 duší. Tento stav sa udržal aj počas dvoch nasledujúcich týždňov, s tým, že Slováci boli predsa len vo väčšine a dúfajme do budúcna, že ak sa počet účastníkov nezvýši, tak aspoň neklesne.

Srdečne pozývame všetkých, ktorým nie je ľahostajná Tradícia Cirkvi aby formou účasti na Najsvätejšej obeti, ktorá sa prináša na oltár za naše hriechy, preukázali patričnú úctu Nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Lebo on je tým obetným darom, ktorý Bohu prinášame, pri každej obeti sv. omše a tým opakujeme jeho obetovanie sa za nás na kríži. Omša sv. Pia V. správne zdôrazňuje tento obetný charakter a pre tých čo sa nechcú s Bohom len stretať, ale sa mu chcú hlavne klaňať predstavuje „predsieň Neba“, v ktorej sa stretávame so zástupmi svätých, klaňajúcich sa Bohu práve týmto spôsobom. Ak sa chcete pridať k dvojtisícročnému zástupu uctievačov, vyznávačov a svätých katolíckej Cirkvi, ktorí touto formou predstupovali pred Tvár Božiu, tak potom nemôžete chýbať v sobotu v Devíne, v kostole Sv. Kríža.

Sv. omša sa koná každú sobotu o 17:00 hod.
v Devíne, v kostole Sv. Kríža.

Autobusové spoje č. 28 a 29 do Devína, chodia spod Nového mosta približne každých 20 minút
.