piatok 30. mája 2008

Sacrum Imperium Herold


Vážení priatelia Slovenského Kruhu Leva XIII. v rámci činnosti Kruhu a aktivít odporu proti proti-kresťanským silám, ktoré denne útočia na zvyšky prirodzených inštitúcií, mravnosti a vernosti Kristovi v tejto spoločnosti odhodlali sme sa promptnejšie reagovať na neľahkú situáciu a prinášať Vám v rámci našich možností viac informácií o tomto tristnom dianí.

Vytvorili sme preto novú web-stránku SACRUM IMPERIUM Herold , kde by sa mali objavovať kratšie správy, komentáre, glosy a informácie, ktoré by dopĺňali články na Sacrum Imperium, ktoré sú zväčša hlbšie zamerané a ktorých príprava vyžaduje aj dlhšie časové obdobie.

Kruh sa pritom nevyviňuje z povinnosti odporu proti mocným proti-kresťanským silám. Naproti tomu stoja finančne a vplyvom silné sekulárne a tzv. "konzervatívne" médiá šíriace rozkladný liberalizmus si zaslúžia aspoň tento malý ostrovček konzervatívneho odporu. Nie je to veľa, ale jediné o čo prosíme je aby bolo toto dielko požehnané.