nedeľa, 4. mája 2008

Tridentské omše v Devíne

Slovenský Kruh Leva XIII. si Vás dovoľuje informovaťdna 10. mája 2008 o 17. 00 v Kostole Sv. Kríža v Ba-Devín bude vdp. ThDr. Stanislav Stohl slúžiť SV. omšu s nedeľnou platnosťou podľa - mimoriadneho vydania „zákona modlitby" Cirkvi - v tradičnom rímskom ríte (tzv. tridentská omša) podľa Rímskeho misalu, ktorý vydal bl. pápež Ján XXIII. roku 1962.Deo gratias! Povzbudzujeme Vás drahí bratia k účasti na tejto Sv. omši, predsieni neba. Omše by mali byť v tomto čase každú sobotu.Ku kostolu sa dostanete bratislavskou MHD - zo zastávky pod Novým mostom, autobusy č. 28 a 29.