štvrtok 9. apríla 2009

Požehnané veľkonočné sviatky

Vážení priatelia a podporovatelia Slovenského kruhu Leva XIII. všetci verní kresťania, bratia a sestry
prajeme Vám požehnané prežitie veľkých sviatkov

utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista.

"Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých” (1 Kor 15,20)