pondelok, 25. januára 2010

Informácia pre podporovateľov Kruhu

Slovenský Kruh Leva XIII. nemá nič spoločného s inštitútom Leva XIII. a jeho aktivitami, prosíme Vás o rešpektovanie tejto skutočnosti a nespájanie týchto dvoch organizácií, ktoré skrze meno predchodcu Sv. Pia X. môže vyvolávať omyly, Slovenský Kruh Leva XIII. si za svoje aktivity zodpovedá sám.