piatok 27. januára 2012

Pre rok 2014 !!! - Aktualizovaný prehľad tradičných Sv. omší na Slovensku


Na tomto mieste Vám ponúkame zoznam kde sa slúži tradičná liturgia (tzv. tridentská), podľa informácií z Dieľne Sv. Jozefa
V Bratislave, mestská časť Vrakuňa, v kostole Mena Panny Márie, každú nedeľu o 16:00 hodine.

V Moste pri Bratislave, vo farskom kostole Božského Srdca Ježišovho, každú sobotu o 18:00 hodine. 

V Marianke pri Bratislave, vo farskom kostole Narodenia Panny Márie, počas prikázaných sviatkov.


V Krškanoch, pri Leviciach, vo farskom kostole sv. Anny, každú 1. a 3. sobotu o 8:00 hodine.


V Stakčíne, okres Snina, v kostole sv. Pia X., každú nedeľu o 11:00 hodine.


Vo Vištuku, pri Pezinku, každý pondelok o 18:00 (leto), alebo o 17:00 (zima).


V Galante, farský kostol sv. Štefana Uhorského, každý pondelok o 6:00 a v každý prikázaný sviatok.


V Pribete, každú poslednú sobotu v mesiaci o 18:00 (zima), alebo 17:00 (leto).


V Košiciach, Kostol Najsvätejšej Trojice (premonštrátsky kostol), Hlavná ulica 67, každú stredu o 15:30.


PRE AKTUÁLNE INFORMÁCIE O SLÚŽENÍ LITURGIE ODPORÚČAME SLEDOVAŤ STRÁNKU: http://honneurs.free.fr/Wikini/wakka.php?wiki=SlovaquiE